Kategoriler

NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLAR

Nörolojik Rahatsızlıklar

Nörolojik rahatsızlıklar, beyin, omurilik ve sinirlerden oluşan sinir sistemindeki bir bozukluktan ortaya çıkar. Tüm vücut işlevlerini kontrol eden sinir sisteminde biyokimyasal, yapısal veya elektriksel anormallikler ortaya çıkar. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlatan birçok semptom yaşanır. Nörolojik hastalıklar, genellikle kasları, beyni, nöromüsküler kavşağı, omuriliği, otonom sinir sistemini, kafa sinirlerini, sinir köklerini etkileyen merkezi ya da periferik sinir sistemi hastalıklarıdır

Biorezonans terapisi, sağlıklı yaşam için doğal yaklaşımları tercih eden kişilere nörolojik bir durum veya hastalığa tedavi seçeneği sunar. Vücudumuzda yer alan milyarlarca hücrenin herbirinin saniyede 2-10bin kimyasal işlem yaptığı gözönüne alınırsa, burda aksaklık olmaması için çok hızlı bir haberleşme sisteminin var olması gerekir.  Yani, hücrelerin öncü ve hızlı haberleşme metodu, biofotonlarla gerçekleştirilendir.  Bozulmuş bir hücreler arası iletişim birçok fonksiyon bozukluğu ve hastalığın ortaya çıkmasında rol oynar. Biorezonans terapi tekniği, hücrelerin birbirleriyle iletişiminde rol alan biofoton mekanizmasının sağlıklı frekanslar halinde iletilmesini sağlar, böylece farklı hücreler ve sinir yolları arasındaki sağlıklı iletişimi geliştirir. Değişik organları tutabilen çok sayıda nörolojik hastalıklar bulunmaktadır. Çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir, birden fazla fiziksel ve duygusal değişiklikle kendilerini belli edebilirler. Biorezonans tedavileri bu hastalıkların standart tedavi yöntemlerinin tamamlayıcısıdır. Diğer standart tıbbi tedavi yöntemlerinin yerini almaz, ancak onların etkinliğini artırıp, yan etkilerini azaltmakta fayda sağlar. Geliştirilmiş tedavi edici frekansların kullanılması ve hastalıkların gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunan toksinlerin temizlenmesi yoluyla tedaviye yardım eder.

 

Nörolojik hastalıkların altında yatan bir çok etken vardır.Çalışmalar Enfeksiyonlar, ağır metaller,  toksinler, çevresel yükler  dahil olmak üzere birçok faktörden kaynaklandığını ortaya koymuştur. .

Biorezonans terapisinin önemi; toksinlerin uzaklaştırılması, hastanın enerji blokajlarının ortadan kaldırılması, bağışıklık sisteminin dengeli ve yeterli çalışması, hasar görmüş doku onarımları, mikrobik ajanların yok edilmesi gibi birçok konuda son derece başarılı olduğunun keşfedilmesi, bu tekniğin nörolojik hastalıkları tedavi etmek veya ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılabileceğini göstermektedir. Tedavi ile hastada bu yüklerin kaldırılması ile hastalarda gözle görülür düzelmeler olmaktadır. 

.

Bir çok  nörolojik rahatsızlık vardır. Epilepsi, beyin tümörleri, Alzheimer, Parkinson, bunama ve inme dahil olmak üzere serebrovasküler hastalıklar, migren ve diğer baş ağrısı bozuklukları, multiple skleroz, nöro-enfeksiyonlar, sinir sisteminin travmatik bozuklukları (örneğin beyin travması), yetersiz beslenmeye bağlı nörolojik bozukluklar, parezi, nevralji, huzursuz bacaklar, vertigo gibi.

Nörolojik hastalıkların belirtileri ve semptomları her hastaya göre değişir. Nörolojik hastalıkların duygusal belirtileri, duygudurum salınımları, depresyon, ani patlamalar, stres, kaygı ve sanrılar içerebilir. Fiziksel belirtileri ise, atikliğin azalması, kısmi veya tam felç, açıklanamayan ağrı, kas güçsüzlüğü, zayıf bilişsel yetenekler, nöbetler, okuma ve yazma zorluğu, baş ağrısı, yorgunluk ve görüş bulanıklığıdır

Biorezonans standart tedavi yöntemlerinin tamamlayıcısıdır. Diğer standart tıbbi tedavi yöntemlerinin yerini almaz, ancak onların etkinliğini artırıp, yan etkilerini azaltmakta fayda sağlar. Geliştirilmiş tedavi edici frekansların kullanılması ve hastalıkların gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunan toksinlerin temizlenmesi yoluyla tedaviye yardım eder.

 

 

 

Resim

Bizi Takip Edin

X
Ücretsiz Bilgi